fredsplanen för västra Sahara

Skriftlig fråga 2000/01:820 av Ekholm, Berndt (s)

Ekholm, Berndt (s)

den 28 februari

Fråga 2000/01:820

av Berndt Ekholm (s) till utrikesminister Anna Lindh om fredsplanen för västra Sahara

Ännu har inte folkomröstningen avseende Västsahara ägt rum. I början av år 2000 hade ca 198 000 personer genomgått en identifieringsprocess under FN-organet Minurso. Ca 86 000 röstberättigade hade identifierats. Marocko använde då överklagandeinstrumentet för att ifrågasätta 130 000 fall. Detta måste tolkas som att Marocko inte har för avsikt att fullfölja fredsplanen.

Efter att det mycket utdragna identifieringsarbetet avslutats har trycket ökat mot att förverkliga det sista steget i fredsplanen. Därmed hotas FN:s auktoritet. Det internationella samfundets beslutsamhet att genomföra folkomröstningen synes vackla. Läget är nu mycket allvarligt och ett nytt krig mellan Marocko och Polisario var mycket nära att bryta ut runt årsskiftet.

Om ett nytt krig ska kunna undvikas måste den europeiska unionen ta sitt ansvar för utvecklingen i Västra Sahara. Ett utvidgat partnerskap med Marocko som del av Maghreb-regionen kan bara innebära långsiktig stabilitet om det inkluderar ett hänsynstagande till västsahariernas rätt till självbestämmande. Sverige har som EU:s ordförandeland ett ansvar och en möjlighet att vidta omedelbara insatser för att förhindra att fredsplanen bokstavligen skjuts i sank.

Jag vill därför fråga utrikesministern om regeringen är beredd att aktivt under ordförandeskapsperioden främja ett förverkligande av fredsplanen för Västra Sahara.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-02-28 Anmäld: 2001-03-06 Besvarad: 2001-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-03-09)