Fredsmonumentet vid Morokulien

Skriftlig fråga 2016/17:1385 av Gunilla Svantorp (S)

Gunilla Svantorp (S)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

År 1910 beslutades vid den nordiska fredskonferensen i Stockholm att man skulle samla in medel för att bygga ett fredsmonument på gränsen mellan Sverige och Norge, till minne av den 100-åriga freden mellan länderna. 

Monumentet invigdes 1914 och kan ses från både vägen och järnvägen där det ligger på gränsen mellan Norge och Sverige, i den värmländska kommunen Eda och den norska kommunen Eidskog. 

Nu är monumentet av ålder skadat och måste genomgå renovering. Men ingen vill i dag betala för den renoveringen.

Jag vill därför fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Anser ministern att detta monument ska ses som en nationell angelägenhet och om ja, hur avser ministern att verka för att en renovering kan finansieras och komma till stånd?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-05-11 Överlämnad: 2017-05-11 Anmäld: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-05-24 Sista svarsdatum: 2017-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga