Fredningsområde för torsk i Kattegatt och norra delen av Öresund

Skriftlig fråga 2015/16:1490 av Johan Hultberg (M)

Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

På grund av den allvarliga situationen för torskbeståndet i Kattegatt enades Sverige och Danmark 2008 om införa ett fredningsområde i Kattegatt och norra delen av Öresund. Överenskommelsen innebar att det, från den 1 januari 2009, infördes ett totalt fiskeförbud inom ett kärnområde i södra Kattegatt samt därtill ett större buffertområde med förbud mot fiske med sådana redskap som kan fånga torsk under dess lektid. Vidare förbjöds allt oselektivt trålfiske under hela året i en del av området.

Just nu pågår förhandlingar mellan den svenska och den danska regeringen om det fortsatta regelverket för fisket i Kattegatt. Enligt medieuppgifter vill man från dansk sida lätta på reglerna och bland annat öppna upp för mer trålfiske. Den svenska regeringens position i förhandlingarna är oklar.

Med anledning av ovan vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht följande:

Avser statsrådet att verka för att ändra reglerna som råder inom fredningsområdet i Kattegatt och norra delen av Öresund och i så fall hur?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-08-09 Överlämnad: 2016-08-10 Besvarad: 2016-08-24 Sista svarsdatum: 2016-08-24 Anmäld: 2016-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga