FRA:s hantering av personuppgifter

Skriftlig fråga 2011/12:311 av Ferm, Maria (MP)

Ferm, Maria (MP)

den 23 januari

Fråga

2011/12:311 FRA:s hantering av personuppgifter

av Maria Ferm (MP)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Tidningen Computer Sweden rapporterar den 20 januari 2012 att Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Siun, som ska granska FRA:s signalspaning, funnit att FRA brutit mot de regler som ska försvara människors integritet.

Enligt Computer Sweden har FRA brustit i 4 av de 13 kontroller som gjorts:

Efter Siuns granskning stod det klart att FRA har lagrat personuppgifter där det i vissa fall var svårt att se en koppling till ett signalspaningsuppdrag. Dessutom hade databaserna inte gallrats på länge, slår Siun fast.

FRA-lagen innebär massövervakning av svenska medborgare. Att det finns brister vad gäller FRA:s hantering av personuppgifter och integritetsbestämmelser är djupt allvarligt. Inte minst i en tid då det samtidigt kommer förslag om utvidgning av FRA:s mandat.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga hur justitieministern avser att säkerställa att FRA framöver följer det regelverk som finns?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-01-23 Anmäld: 2012-01-24 Besvarad: 2012-02-01 Svar anmält: 2012-02-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-01)