Frankrikes ordförandeskap och europeiskt försvar

Skriftlig fråga 2007/08:1457 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 7 juli

Fråga

2007/08:1457 Frankrikes ordförandeskap och europeiskt försvar

av Britta Rådström (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Frankrike och därmed president Sarkozy tog den 1 juli över ordförandeskapet i EU. Fyra områden, energi- och klimatpolitik, invandring, europeiskt försvar och jordbrukspolitik, kommer att toppa dagordningen det kommande halvåret.

Frankrike är en kärnvapenmakt som även driver egen stormaktspolitik i främst sina gamla kolonier i Afrika. Frankrike har även en rad koloniala territorier där väpnade konflikter förekommit, exempelvis i Nya Kaledonien i Stilla havet. I försvarshänseende har Frankrike och Tyskland haft idéer kring en uppbyggnad av en tänkt Europaarmé. Detta är illavarslande för neutrala stater som Sverige, Irland, Österrike och Finland och för stater som valt att stå utanför försvarssamarbetet i den västeuropeiska unionen (VEU). Utöver de fyra nämnda står även Danmark utanför VEU.

Genom vilka initiativ och åtgärder avser statsrådet att inom EU stärka samarbetet mellan neutrala stater och stater utanför VEU?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-07-07 Besvarad: 2008-07-18 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-18)