Framtidsfrågor

Skriftlig fråga 2014/15:508 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Kristina Persson (S)

 

Sverige har sedan i höstas en minister för strategi och framtidsfrågor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Kristina Persson:

Vilka framtidsutmaningar ser statsrådet som mest prioriterade inom området för sitt tjänsteutövande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-07 Överlämnad: 2015-05-08 Anmäld: 2015-05-19 Svarsdatum: 2015-05-20 Sista svarsdatum: 2015-05-20
Svar på skriftlig fråga