Framtidens utbildning och PISA

Skriftlig fråga 2013/14:549 av Hans Olsson (S)

Hans Olsson (S)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

Sveriges dåliga resultat i problemlösning i den andra delen av PISA-undersökningen är ytterst allvarligt mot bakgrund av den utveckling som sker inom kunskap och utbildning.

Små enkla datorer har sedan länge varit vida överlägsna de flesta av oss när det gäller rent ”faktakunnande” och beräkningar. De senaste åren har dock datorer lyckats överträffa människan även på områden som kräver mer komplexa färdigheter.

Datorerna klarar nu även det som brukar betecknas som kognitiv och kontextuell kunskap, exempelvis den som krävs för att vinna frågeprogrammet Jeopardy. Datorn Watson utmanade 2011 de två amerikanska stormästarna på frågesporten och vann. Inför programmet laddades Watson med hela Wikipedia, ungefär 200 miljoner sidor, och det räckte gott och väl.

Framtidens datorer, och i förlängningen naturligtvis robotar, kommer med stor sannolikhet att ersätta människor när det gäller att dra slutsatser utifrån stora faktabaserade kunskapsbanker. Vad ska då utbildningsväsendet lära ut till framtidens studerande? Sannolikt kommer då idéer och de kreativa processer som leder fram till skapandet av ny kunskap att bli centrala.

Jag har följande fråga:

Hur vill ministern styra över mer av utbildningen till idékläckande och kreativa processer?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-04-03 Överlämnad: 2014-04-04 Besvarad: 2014-04-09 Sista svarsdatum: 2014-04-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga