Framtidens destruering av uttjänta sprängämnen i Vingåker

Skriftlig fråga 2009/10:784 av Helmersson-Olsson, Caroline (s)

Helmersson-Olsson, Caroline (s)

den 6 maj

Fråga

2009/10:784 Framtidens destruering av uttjänta sprängämnen i Vingåker

av Caroline Helmersson-Olsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Företaget Nammo i explosivbranschen ligger i framkant på världsmarknaden när det gäller destruering av sprängämnen. Det gäller såväl militära kasserade sprängämnen som civila. Detta världsledande företag är Nammo Vingåkersverken, beläget i Vingåkers kommun. Där hanteras till exempel minor, grovkalibrig ammunition och krockkuddar.

Nya bilar har krockkuddar som kräver sprängämnen, i framtiden ska bilparken bytas ut, då måste kompetens finnas för att ta ansvar för destruktionen, den kunskapen riskerar vi att tappa.

Företaget varslar nu många anställda om uppsägning. En orsak är frågan om order från Försvarets materielverk (FMV). Det är viktigt för Sverige att vi har kompetens på det aktuella området och att det ställs mycket höga krav på säkerhet och miljö i samband med upphandling av dessa tjänster. Det inkluderar såväl själva avvecklingen som transporter men det handlar också om många viktiga arbetstillfällen.

När ammunition går utomlands för destruktion har vi ingen möjlighet att följa upp att alla regler efterföljs på miljöområdet.

Att återvinna gamla sprängämnen på ett miljömässigt rätt sätt har många vinster, återvinningen ger en mycket eftertraktad dynamit med hög sprängkraft som efterfrågas av gruvnäringen.

Jag vill med anledning av ovan sagda fråga vad försvarsministern avser att göra för att tillse att kompetens finns kvar i Sverige att destruera och återvinna sprängämnen på ett miljömässigt sätt.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-06 Anmäld: 2010-05-06 Besvarad: 2010-05-12 Svar anmält: 2010-05-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-12)