Framtidens blåljuskommunikation och Rakel G2

Skriftlig fråga 2018/19:595 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Radiokommunikationssystemet för blåljusmyndigheter och samhällets krisberedskap, Rakel, behöver moderniseras för att framtidssäkras. Det skapades för att ersätta 200 enskilda radiokommunikationssystem. I dag är 618 användarorganisationer anslutna till Rakel. Men systemet motsvarar inte längre kraven som användarna har, vilket har gjort att många av användarorganisationerna nu håller på att utveckla egna kommunikationslösningar. Snart kan vi stå inför en situation som fanns innan Rakel byggdes med flera olika parallella kommunikationssystem som inte är kompatibla med varandra.

Ett av problemen med Rakel som det är i dag är att det inte är utbyggt för datatrafik utan endast för tal. En ny sammanhållen lösning kommer att behöva vara baserad på bredbandlösningar som kan överföra bilder och filmer, exempelvis från polisens kroppskameror direkt från skadeplats till ledningscentralen för prioritering av resurser. Det ligger mycket i att en bild säger mer än tusen ord. Ur ett centerpartistiskt perspektiv är fördelarna med ett nytt system också att det skulle kunna ta höjd för fjällvärlden, där täckning inte finns i dag men där ökad turism leder till allt fler räddningstillfällen, något som fungerar dåligt när kommunikationsmöjligheterna är dåliga.

Flera utredningar om behovet av ett nytt radiokommunikationssystem har gjorts, men från regeringen hörs inget annat än tystnad, vilket driver på den utveckling vi ser att parallella system nu tas fram av användarna.

Att det nya kommunikationssystemet är mycket robust och säkert är av största vikt. Likaså statlig rådighet och prioritet. I olika länder har olika lösningar valts för nästa generations blåljuskommunikation, inte sällan med kommersiella lösningar som hela eller en del av lösningen, exempelvis i Finland understött av lagstöd, detta för att inte också nästa generation Rakel snabbt ska gå föregångarens öde till mötes, att snabbt bli omodern. Det är en intressant modell också för Sverige när nästa generations Rakelsystem ska tas fram.

Min fråga till statsrådet Mikael Damberg blir därmed:

 

Hur ser statsrådet och regeringen på att använda kommersiella lösningar för nästa generations Rakel om statlig rådighet, prioritet och hög robusthet ligger som grundförutsättning för utvecklingen av systemet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-29 Överlämnad: 2019-04-30 Anmäld: 2019-05-02 Svarsdatum: 2019-05-08 Sista svarsdatum: 2019-05-08
Svar på skriftlig fråga