Framtiden för tull- och polisstationen i Idre

Skriftlig fråga 2007/08:685 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 31 januari

Fråga

2007/08:685 Framtiden för tull- och polisstationen i Idre

av Peter Hultqvist (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Inom ramen för Tullverket har en utredning föreslagit en minskning av tullpersonalen med 300 personer. Det innebär i praktiken att många tullstationer försvinner. En av dem är den redan integrerade tull- och polisstationen Idre. Blir detta verklighet så avslutas ett unikt och framåtsyftande arbete över sektorsgränserna omfattande tull, polis och fjällräddning. En sådan utveckling strider tydligt mot statens ambitioner att hitta samverkansfördelar mellan olika sektorer.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att det nu pågående och framåtsyftande samarbetet som pågår mellan tull, polis och fjällräddning i Idre ska kunna överleva och utvecklas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-31 Anmäld: 2008-01-31 Besvarad: 2008-02-06 Svar anmält: 2008-02-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-06)