Framtiden för svensk biogasproduktion

Skriftlig fråga 2016/17:1461 av Rickard Nordin (C)

Rickard Nordin (C)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Biogas är ett viktigt bränsle inom både industrin och transportsektorn. Det är ett typexempel på den cirkulära bioekonomin och ett smart sätt att minska våra klimatutsläpp på. Då krävs också styrmedel som fungerar och som uppmuntrar olika aktörer att investera.

Det har nu uppkommit en akut situation där dansk biogas får dubbelt stöd genom att Danmark har produktionsstöd, med särskilt fokus på att leverera till gasnät. Vi i Sverige har valt att fokusera på konsumtionsstöd, vilket gör att svensk biogas trängs ut av dansk i delar av Sverige där gasnät finns tillgängligt, i stället för att konkurrensen sker mot den fossila gasen. Det är också orimligt att dansk gas får en konkurrensfördel gentemot den svenska på grund av dubbelt stöd. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Hur kommer ministern att agera för att hantera situationen och värna den svenska biogasproduktionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-22 Överlämnad: 2017-05-23 Anmäld: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-05-31 Sista svarsdatum: 2017-05-31
Svar på skriftlig fråga