Framtiden för Saabmuseet i Trollhättan

Skriftlig fråga 2011/12:301 av Johnsson, Peter (S)

Johnsson, Peter (S)

den 19 januari

Fråga

2011/12:301 Framtiden för Saabmuseet i Trollhättan

av Peter Johnsson (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Saabmuseet i Trollhättan har stängt sin verksamhet tills vidare. Det hör till Saabs konkursbo och det finns alltså teoretiskt en möjlighet att museet kan säljas till någon intressent. Trollhättans kommun, som skulle kunna vara en passande aktör, säger till Göteborgs-Posten att de inte är spekulanter på grund av kostnaderna för att driva museet.

På museet finns den så kallade ur-Saaben från 1947 och ytterligare ett hundratal bilar. Att bevara samlingen är av kulturhistorisk vikt, men fram till den 20 januari går det att buda på rariteterna i samlingen i en auktion. Givetvis kan det bli svårt att senare visa bilarna i en gemensam utställning, om de säljs styckvis till hugade spekulanter.

Att bevara Saabmuseet är av kulturhistoriskt värde och min fråga till kulturministern är därför:

Vilka åtgärder kommer kulturministern att vidta för att Saabmuseet inte ska behöva vara stängt för gott och för att dess samling inte splittras och säljs ut?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-01-19 Anmäld: 2012-01-19 Besvarad: 2012-01-25 Svar anmält: 2012-01-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-01-25)