Framtiden för Rett Center

Skriftlig fråga 2011/12:614 av Sandberg, Gunnar (S)

Sandberg, Gunnar (S)

den 31 maj

Fråga

2011/12:614 Framtiden för Rett Center

av Gunnar Sandberg (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Rett Center är ett nationellt svenskt center för Retts syndrom, en sällsynt men svår neurologisk störning som drabbar företrädesvis flickor i spädbarnsåldern. Centret samlar en flerprofessionell kompetens för att möta komplicerade, specifika flerhandikappbehov vid Retts syndrom. Centret fungerar som specialistklinik, forsknings- och utvecklingsenhet och kompetenscenter. Rett Center drivs av Jämtlands läns landsting som en fristående klinik för högspecialiserad vård. Sedan slutet av 2002 har staten det finansiella ansvaret för Rett Center.

Socialministern uttalade i en intervju med SVT i samband med sitt besök på Rett Center den 22 oktober 2008:

Rett Center kan se framtiden an med tillförsikt – den behövs för en liten grupp som behöver den här specialiserade vården som inte kan erbjudas någon annanstans i vårt land, så jag är väldigt angelägen att de kan fortsätta sin verksamhet med samma höga nivå och med en forskningsanknytning som man har i dag.

Nu har det gått snart fyra år sedan socialministern uttalade sitt stöd för Rett Center. För att verksamheten ska kunna finnas kvar och kunna utvecklas krävs resurser. Någon uppräkning av det statliga anslaget har inte skett på länge. Inte heller har staten vidtagit någon annan åtgärd som ger möjligheter för verksamheten att utvecklas. Jag vill mot denna bakgrund ställa följande fråga till socialministern:

Vilka åtgärder tänker socialministern vidta för att säkra och utveckla verksamheten vid Rett Center?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-05-31 Anmäld: 2012-05-31 Besvarad: 2012-06-07 Svar anmält: 2012-06-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-07)