Framtiden för regementena i Skövde och Karlsborg

Skriftlig fråga 2007/08:392 av Green, Monica (s)

Green, Monica (s)

den 30 november

Fråga

2007/08:392 Framtiden för regementena i Skövde och Karlsborg

av Monica Green (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Skövde kommun har 50 000 invånare och har dessutom en betydande inpendling från andra kringliggande kommuner. Historiskt är Skövde en gammal militärstad och de två regementena har givetvis betydelse för sysselsättning och handel.

Försvarsmakten ska spara pengar. För Trängregementet i Skövde handlar det om en mycket tuff nedskärning på totalt 35 procent av de rörliga kostnaderna eller totalt 20 miljoner kronor. Även P 4 i Skövde och K 3 i Karlsborg ska spara, 12 respektive 10 miljoner kronor. Även F 7 Såtenäs i Lidköping drabbas genom färre flygtimmar

Besparingarna får till följd att nästan alla de större övningarna ställs in. Samtliga regementen sänker också ambitionerna för hur mycket officerarna ska tränas och utbildas.

Hur ser statsrådet på regementenas långsiktiga framtid i Skövde och Skaraborg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-30 Anmäld: 2007-11-30 Besvarad: 2007-12-05 Svar anmält: 2007-12-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-05)