Framtiden för polisutbildningen i Umeå

Skriftlig fråga 2017/18:773 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen presenterades ytterligare statistik kring antagningen till landets polisutbildningar, däribland Umeå. Återigen kan det konstateras att ungefär hälften av platserna står tomma vid polisutbildningen i Umeå. Summerar vi alla tomma platser i landet visar det också på problemet att de inte fylls, trots tusentals sökande. Liberalerna motsätter sig sänkta krav men kräver en översyn av antagningsprocessen, inte minst den administrativa delen och kapaciteten för prövningar.

Eftersom regeringen samtidigt lovat att utöka antalet platser på fler orter, till höga kostnader och med stora investeringar som tillkommer när man ska driva polisutbildning, blir frågan om Umeå aktuell. Med allt färre studenter och med befintliga kostnader blir det konsekvenser för Polismyndighetens ekonomi – i synnerhet om regeringen går vidare med förslag om ytterligare två polisutbildningsorter.

Min fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson är:

 

Har regeringen gjort en konsekvensanalys av sitt beslut om fler polishögskolor, och kommer polisutbildningen i Umeå att finnas kvar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-02-12 Överlämnad: 2018-02-13 Anmäld: 2018-02-14 Sista svarsdatum: 2018-02-21 Svarsdatum: 2018-02-28
Svar på skriftlig fråga