Framtiden för Neuronprojektet

Skriftlig fråga 2010/11:576 av Widman, Allan (FP)

Widman, Allan (FP)

den 9 juni

Fråga

2010/11:576 Framtiden för Neuronprojektet

av Allan Widman (FP)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Sverige har de senaste åren investerat ungefär 1 miljard kronor i utvecklingen och tillverkningen av ett exemplar av den långräckviddiga, signaturanpassade och obemannade flygfarkosten Neuron. Projektet leds av Frankrike och har av tidigare svensk försvarsminister bedömts vara av central betydelse för vidmakthållandet av JAS 39 Gripen.

Uppgifter i internationella medier gör nu gällande att Frankrike och Storbritannien inom några månader avser att samordna sig för en fortsatt utveckling av en taktisk, obemannad flygande farkost.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att de svenska skattemedel som investerats i projektet Neuron fortsatt ska förvaltas på bästa sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2011-06-09 Inlämnad: 2011-06-09 Svar anmält: 2011-06-15 Besvarad: 2011-06-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-15)