Framtiden för Kustbevakningen

Skriftlig fråga 2013/14:193 av Sonidsson, Eva (S)

Sonidsson, Eva (S)

den 12 december

Fråga

2013/14:193 Framtiden för Kustbevakningen

av Eva Sonidsson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Kustbevakningen i Sverige har byggts upp under en lång tid. Det är en för landet viktig verksamhet som har många uppdrag att genomföra i framtiden.

Det har till min och utskottets kännedom framkommit att Kustbevakningen står inför stora problem under de kommande åren, eftersom anslagen till verksamheten inte räcker till och det saknas täckning för driftskostnader. Risken för att kuststationer måste läggas ned och att ett stort antal av personalen måste sägas upp är överhängande.

Även om inte regeringen styr över myndighetens verksamhet är regeringen ansvarig för att Kustbevakningen har rätt förutsättningar för att kunna fullfölja sitt uppdrag.

Jag har följande fråga:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att Kustbevakningen även i framtiden ska ha rätt resurser för att kunna fullfölja sitt uppdrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-12-12 Anmäld: 2013-12-12 Besvarad: 2013-12-18 Svar anmält: 2013-12-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-18)