Framtiden för klostermuseet i Vadstena

Skriftlig fråga 2019/20:473 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena invigdes 2003 i samband med heliga Birgittas 700-årsjubileum, och museet bär upp ett rikt kulturarv såväl för Östergötland som för hela Sverige. Inom ramen för museets verksamhet visas en viktig del av Sveriges medeltida historia upp i allmänhet, och i synnerhet med fokus på heliga Birgitta, som var en kvinna som har en mycket viktig plats i svensk historia. Museet är av det skälet viktigt, men det är även av betydelse för besöksnäring och turism, och just Vadstena är ett centrum för pilgrimsturism i Sverige.

Museet i Vadstena drivs ideellt av Birgittastiftelsen i dagsläget, men stiftelsen har svårt att klara sig ekonomiskt och står inför en oviss framtid. Museifastigheten, som man hyr via Statens fastighetsverk (SFV), kommer enligt nya regler från myndigheten att få en kraftigt höjd hyra inom några år, vilket är ett av skälen till den ekonomiska pressen på museet. Även andra skäl är av betydelse – de medel man får in från försäljning, bidrag och donationer räcker inte till. Företrädare för Birgittastiftelsen har själva uttryckt i medier att stiftelsen inte i längden kommer att klara av att driva museet och satsa på det sätt som behövs för att upprätthålla verksamheten. Alltså hotas verksamheten av nedläggning. Man har från företrädarnas sida vidare påpekat att man gärna skulle se en annan, starkare huvudman för museet och att verksamheten skulle kunna övergå till att bli ett nationellt museum. Motioner har lagts fram i riksdagen både innevarande och tidigare riksmöten med förslag om ett ökat statligt ansvar för klostermuseiverksamheten i Vadstena.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka initiativ är ministern beredd att ta för att säkerställa att klostermuseiverksamheten i Vadstena kan bestå i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-21 Överlämnad: 2019-11-22 Anmäld: 2019-11-26 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga