Framtiden för industrijobben i Värmland

Skriftlig fråga 2009/10:1034 av Larsson, Lars Mejern (s)

Larsson, Lars Mejern (s)

den 1 oktober

Fråga

2009/10:1034 Framtiden för industrijobben i Värmland

av Lars Mejern Larsson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Vi har massarbetslöshet i landet i dag. Över 8 procent av arbetskraften saknar ett arbete att gå till. Enligt Teknikföretagen försvann 50 000 industrijobb under finanskrisen, som beskrivs som den värsta under modern tid. Teknikföretagen tror att dessa är borta för gott, då företagen har rationaliserat sin verksamhet.

Under gårdagen besökte jag CCI Valve Technology i Säffle där de anställda fått beskedet att företaget kommer att varsla 114 personer om uppsägning. De är inte ensamma i Värmland om detta. Till exempel i Glava har 300 anställda sagts upp då företaget Scanmodule lägger ned sin verksamhet. Utöver dessa arbetstillfällen påverkas ett stort antal personer hos underentreprenörer. Det är ett hårt slag för hundratals familjer i regionen.

Framtiden är ytterst osäker för många i länet, inte minst med tanke på att Arbetsförmedlingen inte har tillräckliga resurser i dag för att möta så här kraftiga varsel. Dessutom har regeringen tagit bort de varselsamordnare som tidigare hade en viktig funktion för att försöka lösa problemen på regional nivå. Men näringsministern, krisen är ju inte över.

Industriarbeten är ryggraden i den svenska ekonomin och därmed nödvändiga för välfärden.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att stärka framtiden för industrijobben i Värmland och i övriga landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-10-01 Anmäld: 2010-10-04 Besvarad: 2010-10-08 Svar anmält: 2010-10-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-10-08)