Framtiden för familjedaghem

Skriftlig fråga 2014/15:620 av Larry Söder (KD)

Larry Söder (KD)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

I flera kommuner diskuteras familjedaghemmens existens, och i andra kommuner har alternativet redan tagits bort. För mig är det oerhört viktigt att familjerna själva får välja den barnomsorgsform som passar dem bäst. Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar. Barn har olika behov, och föräldrar har olika önskemål och gör olika prioriteringar. För vissa barn passar det mindre sammanhang som ett familjedaghem utgör bättre än förskolan, som har fler barn och ofta större grupper. De föräldrar som väljer ett familjedaghem borde kunna känna tryggheten i att det även i framtiden kommer att få finnas kvar.

Min fråga till utbildningsministern blir således:

 

Hur kommer ministern och regeringen att se till att småbarnsföräldrar även i framtiden kommer att kunna välja alternativet familjedaghem, och har regeringen planer på att uppmuntra kommunerna att erbjuda denna omsorgsform även i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-06-03 Överlämnad: 2015-06-04 Anmäld: 2015-06-05 Svarsdatum: 2015-06-10 Sista svarsdatum: 2015-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga