Framtiden för anställda hos statliga myndigheter i Östersund

Skriftlig fråga 2008/09:719 av Andnor, Berit (s)

Andnor, Berit (s)

den 11 mars

Fråga

2008/09:719 Framtiden för anställda hos statliga myndigheter i Östersund

av Berit Andnor (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I januari ställde jag en fråga till näringsministern om framtiden för anställda hos Glesbygdsverket, Verket för näringslivsutveckling och Institutet för tillväxtpolitiska studier med anledning av att verken den 1 april ombildas till två nya myndigheter. Oron hos de anställda var då stor, då de bara två månader innan de nya myndigheterna skulle börja sitt arbete inte hade fått besked om de skulle ha fortsatt anställning eller inte.

I sitt svar skrev näringsministern att hon hade ”förståelse för att en sådan här förändring väcker frågor om den egna framtiden hos den berörda personalen”. Därför skulle förändringen ske snabbt och hon skulle också träffa de två organisationskommittéerna som förbereder ärendet för att skaffa sig mer information.

Nu när knappt tre veckor återstår tills de nya myndigheterna ska vara på plats vet personalen fortfarande inte om de få behålla sina jobb när de gamla myndigheterna läggs ned. Eftersom den andra myndigheten ska ha sitt säte i Stockholm kommer troligen några att erbjudas arbete där. Att bara några veckor innan en sådan här stor omorganisation ska vara genomförd inte veta om ens närmaste framtid är inte att ta ansvar för sina anställda. Frågorna hos de anställda är många och uppenbart far en del mycket illa.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta med anledning av denna hantering av frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-11 Anmäld: 2009-03-11 Besvarad: 2009-03-17 Svar anmält: 2009-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-17)