Framtiden för anställda hos olika myndigheter i Östersund

Skriftlig fråga 2008/09:474 av Andnor, Berit (s)

Andnor, Berit (s)

den 14 januari

Fråga

2008/09:474 Framtiden för anställda hos olika myndigheter i Östersund

av Berit Andnor (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den 1 april ombildas Glesbygdsverket, Verket för näringslivsutveckling och Institutet för tillväxtpolitiska studier till två nya myndigheter, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser och Tillväxtmyndigheten.

Trots att det är bara drygt två månader kvar tills de nya myndigheterna ska påbörja sin verksamhet har den nuvarande personalen inte fått besked om sin framtid. Man vet inte vem som får fortsatt anställning eller vad som händer med de övriga. Detta förhållande ger naturligtvis anledning till stor oro hos de anställda.

Också beskedet om myndigheternas lokalisering har varierat. Näringsministern har lovat att de utlokaliserade jobben i Östersund ska finnas kvar. Däremot har det i riksdagsdebatter av andra borgerliga politiker lämnats mer eller mindre oklara besked om vart de nya myndigheterna ska lokaliseras. Regeringen måste kunna lämna besked om den slutliga lokaliseringen av de nya myndigheterna. För Östersunds kommun och Jämtlands län är en fortsatt lokalisering i länet av myndigheterna av stor betydelse.

Situationen är i högsta grad oacceptabel för de anställda. De måste kunna kräva större långsiktighet av staten för att kunna planera för sitt och sin familjs boende vid eventuell flytt, för barnens skolgång och andra framtidsfrågor.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att de anställda hos ovan nämnda myndigheter snarast får besked om sin framtid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-14 Anmäld: 2009-01-14 Besvarad: 2009-01-21 Svar anmält: 2009-01-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-21)