Framtiden för Älvdalens skjutfält

Skriftlig fråga 2012/13:115 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 14 november

Fråga

2012/13:115 Framtiden för Älvdalens skjutfält

av Peter Hultqvist (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Älvdalens skjut- och övningsfält får nu en drastisk neddragning av resurser. Som läget ser ut kommer ingen fast personal att stationeras på skjutfältet trots att man planerar för ett öppethållande på ca 3 månader per år. Utan personal riskerar Älvdalens skjutfält att i praktiken läggas i malpåse. Att använda detta skjutfält kommer om nuvarande planer fullföljs att kräva lång planläggningstid, eftersom personal ska tillföras från andra delar av försvarets verksamhet. Noterbart är också att detta är det enda skjutfältet i Sverige som är miljöprövat och godkänt för samtliga av arméns truppslag. Tydliga ambitioner har redovisats för att bland annat använda Älvdalens skjutfält i ett nordiskt perspektiv.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att Älvdalens skjutfält ska kunna användas som en aktiv del av Försvarsmaktens verksamhet även i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-11-14 Anmäld: 2012-11-15 Besvarad: 2012-11-21 Svar anmält: 2012-11-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-11-21)