framtida underhåll av vapenmaterial

Skriftlig fråga 1998/99:694 av Landerholm, Henrik (m)

Landerholm, Henrik (m)
Fråga 1998/99:694 av Henrik Landerholm (m) till försvarsministern om framtida underhåll av vapenmaterial

 

I går meddelade Bofors Carl Gustaf att man varslar 114 anställda vid anläggningen i Eskilstuna om uppsägning. Orsaken är att efterfrågan på eldhandvapen nedgått så kraftigt att verksamheten inte längre bedöms gå att driva. Avgörande för beslutet tycks vara att företaget 1998 inte medgavs export av en stor order på Ak 5 till Venezuela samt att Försvarsmakten ännu inte kunnat ge besked vad gäller det framtida underhållet (renovering, modifiering, sammansättning och pipkontroll) på i Försvarsmakten befintliga eldhandvapen.

den 2 juni

Den kompetens som finns vid Bofors Carl Gustaf är Nordens enda vad avser finkalibriga militära vapen. Om det underhåll som i dag i första hand sköts inom Försvarsmakten i stället kunde ske vid Bofors Carl Gustaf skulle cirka hälften av arbetstillfällena räddas, samtidigt som en stor del av kompetensen för produktion av eldhandvapen bevaras för framtiden.

 

Vilka åtgärder avser försvarsministern vidta för att ge Försvarsmakten möjlighet att snarast avgöra frågan om det framtida underhållet av vapenmateriel i syfte att ge produktionen av eldhandvapen i Eskilstuna en chans till fortsatt överlevnad?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-06-02 Besvarad: 1999-06-09 Anmäld: 1999-06-10
Svar på skriftlig fråga