Framtida lufttankningskapacitet för utbildning, övning och insats

Skriftlig fråga 2007/08:1103 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 16 april

Fråga

2007/08:1103 Framtida lufttankningskapacitet för utbildning, övning och insats

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Staten investerar i att ensa Gripenflottan. Genom att alla svenska stridsflygplan är av samma och den allra modernaste typen (JAS 39 C/D) så kan allihop delta i internationella insatser inklusive att tankas i luften.

Flygvapnet har de senaste åren prövat lufttankning med brittiskt, franskt respektive sydafrikanskt jetdrivet lufttankningsflygplan som givare av bränslet i luften. Också ett svenskt turbopropdrivet flygplan av typ Hercules (Tp 84) har förberetts för lufttankning. För att stödja en svensk Gripeninsats inom till exempel ISAF i Afghanistan krävs emellertid av bland annat räckviddsskäl jetdriven lufttankningskapacitet.

De lufttankningsflottor som finns runt omkring i världen är mycket hårt utnyttjade och åldersstigna och håller därför på att omsättas. Storbritannien gör det genom en affär med offentlig-privat samverkan. De framtida brittiska lufttankningsflygplanen ska när de inte behöver ianspråktas för brittiska behov kunna hyras ut till andra inklusive den civila transportmarknaden.

Vad avser försvarsministern att vidta för åtgärder så att Sverige kan tillförsäkras sådan lufttankningskapacitet som krävs för en internationell insats med Gripen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-04-16 Anmäld: 2008-04-16 Besvarad: 2008-04-23 Svar anmält: 2008-04-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-23)