Främjandet av cykling som transportmedel

Skriftlig fråga 2007/08:1217 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 15 maj

Fråga

2007/08:1217 Främjandet av cykling som transportmedel

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Cykel och cykling framställs ibland som ett slags fritids- och nöjesaktivitet. Cykeln bör dock betraktas som ett transportmedel. Det finns många goda skäl till varför man ska välja cykeln i stället för andra transportmedel. Miljö, ekonomi etcetera är välkända argument för cykling.

I de alltmer igenkorkade stadsmiljöerna är cykeln det smidigaste fordonet av alla. I rusningstid är cykeln oslagbar i storstäder med ett begränsat rum.

Utöver att cykling ger vardagsmotion så är cykeln också det enda transportmedel som inte ger upphov till utsläpp eller använder annan energi än den människan själv producerar.

I många kommuner har det gjorts mycket för att skapa olika cykelleder men det är nu kanske dags även för staten att uppmärksamma cykeln och cykling. Staten har helt koncentrerat sig på de storskaliga transportlösningarna med investeringar i vägar för motorfordon och kollektivtrafik. Cykeln representerar ett mer småskaligt alternativ. Mycket kan sannolikt göras för att utveckla bruket av cykel som transportmedel och göra cyklandet mindre väderkänsligt – cykelvägar bör till exempel byggas med tanke på vindförhållanden. Forskningen kring cykeln som transportmedel torde knappast vara särskilt omfattande.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att främja cykel och cyklande som transportmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-15 Anmäld: 2008-05-15 Besvarad: 2008-05-21 Svar anmält: 2008-05-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-21)