Främjande av handel med Somaliland

Skriftlig fråga 2018/19:650 av Ola Möller (S)

Ola Möller (S)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Somaliland är en del av Somalia, men landsdelen har haft en positiv utveckling. I en del av världen som präglas av konflikter, svaga institutioner och instabilitet har Somaliland lyckats etablera en fungerande region med långt gången demokratisk utveckling. Val hålls regelbundet och dessa har enligt internationella bedömare hanterats på ett korrekt och demokratiskt sätt.

Trots den fred, demokrati och stabilitet som Somaliland uppvisar bedöms landet vara en krigszon. Bedömningen grundar sig på relativt gamla uppgifter och på att regionen formellt sätt är en del av Somalia. Att en självständig regional analys inte görs av Somaliland, på det sätt som till exempel görs av olika regioner i Irak, innebär att handel med regionen blir extremt kostsam. För att resa till Somaliland måste resenären ha den dyraste formen av försäkringar. Detta skapar stora tröskeleffekter och blir ett handelshinder för regionen i relation med Sverige. Regionen är väldigt rik på naturresurser, och Sverige skulle kunna göra en stor insats för att främja den demokratiska utvecklingen i regionen såväl i snäv kontext i form av Somaliland som i en vidare interregional kontext. Handel är en av de allra viktigaste nycklarna för att bygga demokrati och välstånd.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ann Linde:

 

Vad tänker statsrådet göra för att främja handel med Somaliland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-14 Överlämnad: 2019-05-15 Anmäld: 2019-05-16 Svarsdatum: 2019-05-22 Sista svarsdatum: 2019-05-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga