Frakt av foder via sjöfart

Skriftlig fråga 2017/18:1606 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Många djurägare och djur lider av den extrema foderbristen som är runt om i landet med anledning av sommarens torka. Fler och fler lantbrukare behöver importera grovfoder för att täcka upp för förlorade skördar. Därför är det oroväckande att rederier som är godkända importörer av foder till Sverige stoppas av regelverken om transport av farligt gods.

Internationella sjöfartsorganisationen menar att hösilage inte får fraktas till sjöss, eftersom det är en fråga om explosivt gods. Enligt Transportsstyreslen räcker det att den totala kvantiteten av hö eller halm överstiger 3 kilo, vilket mer eller mindre kan räknas som ett förbud.

Samtidigt finns det rederier som rapporterar om svårigheter att få tag på och få svar från ansvariga myndigheter i frågor som rör regelverket och eventuella undantag. I en situation där djurägare står utan mat till sina djur är det minst sagt frustrerande att höra.

Statsrådet Sven-Erik Bucht adresserade problematiken kring import av foder via fartyg i samband med att regeringen presenterade sitt krispaket till lantbrukarna. Samtidigt framgår det inte vilka åtgärder som regeringen har vidtagit för att åtgärda problemet, annat än att berörda myndigheter ser över situationen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

Vilka åtgärder har statsrådet och regeringen vidtagit för att åtgärda de problem som förhindrar import av foder via fartyg?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-08-09 Överlämnad: 2018-08-09 Sista svarsdatum: 2018-08-23 Anmäld: 2018-08-30 Svarsdatum: 2018-08-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga