Fosterdöd

Skriftlig fråga 2009/10:84 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 13 oktober

Fråga

2009/10:84 Fosterdöd

av Birgitta Eriksson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Förekomsten av intrauterin fosterdöd (dödfödda barn födda efter graviditetsvecka 28) är ca 3,6 per 1 000 födda barn i Sverige. Det betyder att varje år dör mellan 300 och 400 fullgångna barn innan de fötts. Det är en siffra som trots forskning inte har minskats till skillnad från dödligheten bland nyfödda barn. Allt fler nyfödda kan räddas till livet även då de föds för tidigt. Det finns också en risk för att intrauterin fosterdöd kan öka genom att allt fler mödrar är äldre. Andelen förstagångsmammor som passerat 35-årsstrecket har ökat och utgör i dag runt var tionde. Det handlar om en fördubbling jämfört med början av 1990-talet. Sedan 1991 har andelen äldre förstföderskor i landet fördubblats, störst lär ökningen vara i Stockholmsregionen. 

Den som är 35 år eller äldre har en fördubblad risk för dödföddhet jämfört med den som är yngre, menar forskningen som dock inte har fullständigt svar på varför. Att forskningen saknar svar visar att det i sig inte ska vara ett problem att vara äldre och föda barn.

Att ett spädbarn dör är en oerhörd tragedi för familjen och dödfödda barn kan väl sägas vara en nästan än mer traumatisk upplevelse. Genom en intensifierad forskning borde vi kunna få fler svar på bakomliggande orsaker till intrauterin fosterdöd. En handlingsplan i samarbete med landstingen måste tas fram och riktade insatser göras för att minska antalet barn som drabbas.

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att minska intrauterin fosterdöd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-10-13 Anmäld: 2009-10-14 Besvarad: 2009-10-21 Svar anmält: 2009-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-21)