Fossilfritt och förnybart

Skriftlig fråga 2019/20:253 av Lars Hjälmered (M)

Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sverige har högt ställda mål vad gäller miljö- och klimatpolitiken, och för att vi ska kunna uppnå dessa krävs en omställning till ett mer hållbart samhälle. En viktig faktor är att fasa ut det fossila energibehovet och ersätta det med fossilfritt. Därför spelar elektrifiering av samhället en viktig roll.

För att elektrifieringen däremot ska kunna vara hållbar och utsläppsfri krävs att vi inte producerar elen på ett smutsigt sätt. Förnybara energikällor som sol- och vindkraft är goda komplement till Sveriges elproduktion, men när solen inte skiner eller vinden inte blåser uppstår ett problem. Då tvingas vi importera el som riskerar att vara producerad med fossila källor. Eftersom klimatutsläppen inte tar hänsyn till några landgränser spelar det då ingen roll att vi har ställt om våra system om elen kommer från fossila källor.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att säkerställa att Sverige inte kommer att använda el från fossila källor i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-23 Överlämnad: 2019-10-24 Anmäld: 2019-10-25 Sista svarsdatum: 2019-10-30 Svarsdatum: 2019-11-05
Svar på skriftlig fråga