Fossilbränsleprojekt

Skriftlig fråga 2005/06:163 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 17 oktober

Fråga 2005/06:163 av Ingegerd Saarinen (mp) till statsrådet Lena Sommestad (s)

Fossilbränsleprojekt

I ett så kallat Joint Implementations-projekt i Timisoara, Rumänien betalar Statens energimyndighet  för att Rumänien ska producera mer el från kol i ett kraftvärmeverk, vilket påstås ersätta el från kolkondenskraftverk och därför skulle representera en koldioxidminskning.

Problemet är att man inte alls vet vad Rumänien skulle ha gjort annars. Det finns lika goda skäl att påstå att alternativet hade varit gaskraftverk, vindkraft, biobränslekraft eller effektivare elanvändning.

Avser statsrådet att klargöra på vilka villkor det är förenligt med svensk klimatpolitik att stödja fossilbränsleprojekt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-10-18 Anmäld: 2005-10-18 Besvarad: 2005-10-26 Svar anmält: 2005-10-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-10-26)