Förverkande och förstörande av vapenmagasin hos kriminella

Skriftlig fråga 2019/20:777 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Jag ställde en interpellation kring definition av magasin till statsrådet Mikael Damberg den 9 december 2019. Statsrådet valde att svara på den interpellationen i en debatt som ägde rum den 20 december 2019. Under denna interpellationsdebatt gav statsrådet information som föranleder vidare frågeställningar från min sida.

Under debatten sa statsrådet Mikael Damberg att kriminella i dag vet hur lagstiftningen ser ut, så de delar på vapenmagasinet och pistolen och har magasinen liggande hemma. Då kan polisen ofta inte göra något. Ibland kan de göra det, till exempel om de ligger nära eller om man på något sätt kan binda vapenmagasinet till vapnet. Då kan de beslagtas.

Magasin som hittas i kriminell miljö har bara en funktion, och det är att vara föremål ägnade att orsaka skada på liv och hälsa. Dessa skulle därför utan problem kunna förverkas och förstöras med gällande lagstiftning. 

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Mikael Damberg:

 

Menar statsrådet att polisen i dag, med gällande lagstiftning, inte förverkar och förstör föremål som exempelvis vapenmagasin som hittas i kriminella miljöer och som tydligt är föremål ägnade att orsaka skada på liv och hälsa, och hur avser statsrådet att hantera problemet med kriminellas tillgång till vapen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-20 Överlämnad: 2020-01-20 Anmäld: 2020-01-21 Svarsdatum: 2020-01-29 Sista svarsdatum: 2020-01-29
Svar på skriftlig fråga