Förverkande av kriminellas egendom

Skriftlig fråga 2019/20:1018 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den grova kriminaliteten håller delar av Sverige i ett järngrepp. Den hotar inte bara enskilda människors liv utan hela det svenska samhällskontraktet. Den skadar det förtroende och den tillit som vårt samhällsbygge vilar på.

Situationen är ytterst allvarlig, och för att komma till rätta med den behövs fler poliser, skärpta straff och bättre verktyg mot de kriminella.

Ett viktigt verktyg är möjligheten att förverka kriminellas brottsvinster, det vill säga beslagta egendom och kontanter som de kriminella anskaffat via brottslig verksamhet.

Nyligen rapporterade Sveriges Radios Ekot om ett systemfel som öppnar för dömda brottslingar att få tillbaka egendom som förverkats. Enligt Kronofogden tar problemet sin utgångspunkt i att processen tar alltför lång tid, då fyra myndigheter måste hantera ärendet – något som i slutändan medför att Kronofogden får ytterst kort tid på sig att verkställa ärendet. Om ärendet inte verkställs i tid kan den dömda brottslingen kräva tillbaka sin egendom från staten.

Reportaget illustrerar en allvarlig problematik. Möjligheten till förverkande är ett viktigt verktyg för att kriminella personer inte ska kunna livnära sig på brottslig verksamhet. För medborgarnas trygghet är det viktigt att brott alltid bekämpas, och den här typen av problem riskerar att undergräva förtroendet för rättsväsendet. 

Mot bakgrund av det framförda vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur avser ministern att gå vidare med hanteringen av den här problematiken, och vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att kriminella personer inte ska kunna livnära sig på brottslig verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-27 Överlämnad: 2020-02-28 Anmäld: 2020-03-03 Svarsdatum: 2020-03-11 Sista svarsdatum: 2020-03-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga