Förverkande av bilar

Skriftlig fråga 2005/06:1254 av Höij, Helena (kd)

Höij, Helena (kd)

den 21 mars

Fråga 2005/06:1254 av Tredje vice talman Helena Höij (kd) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Förverkande av bilar

Enligt 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott får ett fordon som har använts vid brott enligt lagen förklaras förverkat om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkande inte är oskäligt. Brott enligt trafikbrottslagen är bland annat vårdslöshet i trafik, olovlig körning och rattfylleri.

Enligt förarbetena är det tillräckligt att risken för fortsatt brottslighet enligt vanliga bedömningsprinciper framstår som beaktansvärd. Risk för återfall torde allmänt sett föreligga när gärningsmannen gjort sig skyldig till flera trafikbrott av inte alltför obetydlig beskaffenhet eller när trafikbeteendet framstår som särskilt hänsynslöst, präglat av en likgiltighet inför trafiksäkerhetens krav.

Enligt uppgifter från poliser i Stockholm är det mycket svårare att få en bil förverkad där än i andra delar av landet. Åklagarna förverkar i princip aldrig ett motorfordon enligt 7 § trafikbrottslagen. Detta trots att det finns personer som satt i system att använda bilen som brottsverktyg och som polisen tar fast var och varannan dag för diverse trafikbrott.

Givetvis är detta en mycket frustrerande situation för polisen.

Min fråga till justitieministern är därför:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att kunna garantera samma möjligheter till förverkande av motorfordon, oavsett i vilken del av landet ett trafikbrott sker?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-03-21 Anmäld: 2006-03-21 Besvarad: 2006-03-29 Svar anmält: 2006-03-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-29)