Förvaltningsplaner för sill

Skriftlig fråga 2013/14:173 av Tysklind, Lars (FP)

Tysklind, Lars (FP)

den 9 december

Fråga

2013/14:173 Förvaltningsplaner för sill

av Lars Tysklind (FP)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Fiskberedningsindustrin i bland annat Bohuslän har mycket långtgående krav på att fiskråvaran kommer från ett långsiktigt hållbart fiske.

För att garantera detta finns ett tydligt mål/krav om att den fisk som används till 100 procent har så kallad MSC-certifiering, som utgör en garanti för att ursprunget är ett långsiktigt hållbart fiske.

För sillen i Nordsjön finns en förvaltningsplan, och den är också MSC-certifierad. Detta gäller dock inte sillen i Kattegatt och Skagerrak. För att fisket där ska klassas som långsiktigt hållbart och kunna MSC-certifieras måste förvaltningsplaner för sill komma på plats.

I grunden bedrivs fisket i Kattegatt och Skagerrak redan i dag långsiktigt hållbart, och förvaltningsplaner skulle säkra detta. Möjligheten att bli MSC-certifierad skulle öka värdet på de svenska kvoterna, vilket i sin tur skulle gynna både svenskt fiske och beredningsindustrin.

Fråga:

Tänker ministern verka för möjligheten att få förvaltningsplaner för sill i Skagerrak och Kattegatt på plats inom en snar framtid, och vilka är hindren?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-12-09 Anmäld: 2013-12-09 Besvarad: 2013-12-18 Svar anmält: 2013-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-18)