Förvaltningen av försvarsfastigheter

Skriftlig fråga 2012/13:746 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 9 september

Fråga

2012/13:746 Förvaltningen av försvarsfastigheter

av Peter Hultqvist (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Försvarsfastighetsutredningen föreslår att en del av försvarets fastigheter ska överlåtas till Specialfastigheter Sverige AB. Syftet är att effektivisera försvarets lokalförsörjning. Branschmässiga hyresavtal föreslås liksom att ett enhetligt avkastningskrav ska införas för fastighetsförvaltande myndigheter. Även om syftet är att effektivisera och sänka kostnaderna riskerar ett praktiskt utfall att bli fördyringar genom branschanpassningar och avkastningskrav. Detta är i så fall resurser som kommer att tas i anspråk i den i övrigt ansträngda försvarsbudgeten.

Jag har följande fråga till försvarsministern:

Vilka garantier för att detta inte leder till fördyringar i sitt praktiska utfall avser ministern att kräva i den händelse att regeringen avser att fullfölja utredningens intentioner?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-09-09 Anmäld: 2013-09-12 Besvarad: 2013-09-25 Svar anmält: 2013-09-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-25)