Förutsättningarna för småföretagare med anledning av covid-19

Skriftlig fråga 2020/21:2147 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Pandemins konsekvenser har slagit hårt mot stora delar av samhället. Insatser har gjorts för att egenföretagare ska ha möjlighet att hålla huvudet ovanför vattenytan. Det dröjde dock innan särskilt stöd för de med enskild firma beslutades, och många utmaningar kvarstår fortfarande.

Småföretagare utgör en viktig grund för lands- och glesbygdens förutsättningar på många områden. I mindre städer och orter utgör lokala butiker och näringsidkare större delen av stadskärnan. Redan före pågående pandemi stod småbutiker och annan näringsverksamhet inför stora utmaningar, detta år har dock slagit ännu hårdare mot dessa.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vad avser regeringen att göra för att småföretagares verksamheter i glesbygd och mindre städer ska ha möjligheter att överleva nuvarande situation, och hur vill ministern agera för att skapa förutsättningar för denna typ av verksamhet att verka långsiktigt även efter pandemin och bidra till levande stadskärnor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-10 Överlämnad: 2021-03-10 Anmäld: 2021-03-11 Svarsdatum: 2021-03-17 Sista svarsdatum: 2021-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga