Förutsättningarna för Örestat

Skriftlig fråga 2014/15:111 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Kristina Persson (S)

 

Sedan Öresundsbron öppnade sommaren 2000 har pendlingen mellan Danmark och Sverige ökat dramatiskt. I dag pendlar ca 18 000 människor varje dag över Sundet. Det kan jämföras med 1999, då det endast rörde sig om 2 700 dagliga pendlare. Arbetspendlarna är till övervägande del bosatta i Skåne och utgör i dag 97 procent av den totala pendlingen. Av dessa är också många kvinnor som framför allt arbetar inom vårdsektorn.

Databasen Örestat är från början ett Interregprojekt som sedan öppnandet av Öresundsbron sammanställer gränsregional statistik för Öresundsregionen, inte minst kring hur arbetspendlingen över Sundet ser ut. Den senaste delen i projektet, Örestat III, är ett samarbete mellan bland annat Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Malmö stad och Helsingborgs stad som sträckt sig mellan 2011 och 2014.

Vid årsskiftet 2014/15 är det emellertid oklart kring hur den fortsatta finansieringen för kommande projekt ska utformas, och Näringsdepartementet under den nya S-MP-regeringen har hittills inte gett något klart besked i frågan.

I dag är Örestat den enda kontinuerliga källan och aktören som tar fram relevant statistik för Öresundsregion gällande exempelvis antalet pendlare och hur många som flyttar mellan Danmark och Sverige. Örestat utgör därmed en viktig del i den gränsregionala statistiken för Öresundsregionen och tar även fram och sammanfattar rapporter som bland annat undersöker regionens förutsättningar rörande arbetsmarknad, bostadsmarknad och infrastruktur. 

Utifrån detta vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att Örestat på bästa möjliga vis ska kunna fortsätta sitt arbete efter årsskiftet 2014/15?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-11-26 Överlämnad: 2014-11-27 Anmäld: 2014-11-28 Svarsdatum: 2014-12-03 Sista svarsdatum: 2014-12-03
Svar på skriftlig fråga