Förutsättningarna för godstrafik på E16

Skriftlig fråga 2018/19:797 av Pål Jonson (M)

Pål Jonson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

E16 är i dag den enda Europaväg som saknar en tullstation mellan Sverige och den yttre gränsen mot Norge. Övriga Europavägar mellan Sverige och Norge har alla tullstationer. Genom tullstationer kan Sverige säkerställa att skatter och avgifter tas ut i samband med in- och utförsel av varor samt bekämpa olika former av smuggling. Jag har tidigare frågat finansministern om regeringen är villig att verka för att en svensk tullstation återupprättas vid E16. Finansministern svarade då att Trafikverket anser att det låga trafikflödet över gränsen inte kan motivera ett återupprättande av en tullstation. Ett skäl till det begränsade trafikflödet över gränsen är dock kopplat till att många godstransporter inte kan korsa gränsen. I nuläget måste godstransporterna ta en omväg på tolv mil för att kunna tulla sina varor i till exempel Eda. Därför har åkerinäringen efterfrågat en svensk tullstation vid E16.

Ett alternativ till att upprätta en bemannad tullstation vore dock att bejaka de möjligheter som öppnas upp genom digitaliseringen av klareringstjänster. Tullverket arbetar nu med att införa en teknisk lösning som kommer att bygga på att en chaufför anmäler sin ankomst i en klareringsautomat och får sitt besked att köra vidare till exempel genom ett trafikljus eller en bom.

Ungefär 90 procent av den trafik över Norgegränsen som hanteras av svensk tull passerar via Eda, Hån och Svinesund. Därför har Tullverket sagt att dessa tre orter kommer att prioriteras vad gäller driftsättning av den nya lösningen med klareringsautomater. Men mot bakgrund av vikten av att även säkerställa förutsättningarna ett flöde av godstrafik över E16 finns det både starka miljömässiga och handelsmässiga skäl till att proven med klareringsautomater borde införas även vid E16.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till finansminister Magdalena Andersson:

 

Är ministern och regeringen villig att ge Tullverket förutsättningar att intensifiera arbetet med digitaliseringen av klareringstjänster så att även detta kan erbjudas vid E16?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-06-18 Överlämnad: 2019-06-19 Anmäld: 2019-06-24 Sista svarsdatum: 2019-06-26 Svarsdatum: 2019-08-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga