Förutsättningar för myrslåtter

Skriftlig fråga 2022/23:426 av Ida Karkiainen (S)

Ida Karkiainen (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Regeringens och Sverigedemokraternas budget för 2023 innebär kraftiga nedskärningar för skydd av och åtgärder för värdefull natur. Inga medel har budgeterats till myrslåtterersättning, som framför allt förekommer i Norrbottens län. Det betyder att 100 miljoner till Norrbottens landsbygd har försvunnit. I sammanhanget är ersättningen ingen större budgetpost i statsbudgeten, men ack så viktig för att hålla landskap öppna och vårda värdefulla kulturmiljöer. Ersättningen för myrslåtter har även betydelse för näringslivet. Enligt Länsstyrelsen i Norrbotten motsvarar den omkring 38 procent av allt jordbrukarstöd till Norrbotten. Länsstyrelsen i Norrbotten har vädjat till regeringen att ompröva beslutet om myrslåtter.

Som en konsekvens av detta riskerar Europas största slåttermyr, Vasikkavuoma i Pajala kommun, att växa igen i sommar. Det får stora konsekvenser för näringslivet, föreningslivet och all verksamhet som under lång tid är byggd kring Vasikkavuoma.

Med åtgärder likt detta ekar regeringens uttalanden om att Sverige fortsatt ska vara ett av de länder som ligger längst fram i klimat- och miljöpolitiken tomt. I ett svar till SVT Norrbotten skriver statsrådet Pourmokhtari att ”Sverige är ett av de länder i världen som ligger längst fram i klimat- och miljöpolitiken, och det ska vi fortsätta göra. Regeringen kommer därför att återkomma med nya reformer inom miljöpolitiken – när ekonomin tillåter – de kommande åren”. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Kommer statsrådet och regeringen att ompröva beslutet som innebar att allt stöd till myrslåtter drogs in, och kommer myrslåttern att vara en del av de nya reformer inom miljöpolitiken som statsrådet har gett uttryck för? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-03-08 Överlämnad: 2023-03-08 Anmäld: 2023-03-09 Svarsdatum: 2023-03-15 Sista svarsdatum: 2023-03-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga