Förutsättningar för inhemsk etanolproduktion

Skriftlig fråga 2005/06:265 av Gustafsson, Billy (s)

Gustafsson, Billy (s)

den 28 oktober

Fråga 2005/06:265 av Billy Gustafsson (s) till finansminister Pär Nuder (s)

Förutsättningar för inhemsk etanolproduktion

För fyra år sedan invigdes en etanolfabrik i Norrköping, Agroetanol. En investering motsvarande ca 500 miljoner kronor.

Agroetanol planerar att bygga en etanolfabrik till i Norrköping. Den planeras bli dubbelt så stor som nuvarande. För att Agroetanol ska kunna gå vidare i sin planering att bygga den nya fabriken behövs politiska beslut som gör att priset på den svenska etanolen blir konkurrenskraftigt.

Svenska fordon förbrukar drygt 300 miljoner liter etanol på ett år. Av dessa är bara 50 miljoner liter tillverkade i Sverige. 80 % av den etanol som driver svenska personbilar och bussar importeras från Brasilien.

Enligt uppgift ska det finnas förslag på Finansdepartementet om skatte- och tullregler som kan säkra fortsatt inhemsk etanolproduktion. Såvitt är känt har beslut ej tagits trots att reglerna ska gälla från den 1 januari 2006.

Min fråga till finansministern blir därför:

Avser ministern att verka för beslut om skatte- och tullregler som kan säkra fortsatt inhemsk etanolproduktion och när kan beslut förväntas?   

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2005-10-28 Inlämnad: 2005-10-28 Besvarad: 2005-11-09 Svar anmält: 2005-11-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-09)