Förutsättningar för fjärr- och kraftvärmens fortsatta expansion

Skriftlig fråga 2005/06:1443 av Ångström, Lars (mp)

Ångström, Lars (mp)

den 21 april

Fråga 2005/06:1443 av Lars Ångström (mp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Förutsättningar för fjärr- och kraftvärmens fortsatta expansion

Utbyggnaden av fjärrvärmen är en svensk framgångshistoria och en starkt bidragande orsak till att Sverige lyckats minska utsläppen av koldioxid kontinuerligt sedan 1980-talet. Det råder en bred enighet om att den biobaserade svenska fjärrvärmen och kraftvärmen har en stor potential att fortsätta att expandera. Vid det fjärde mötet i kommissionen mot oljeberoendet den 22 mars konstaterade exempelvis statsminister Göran Persson att ”de nät man har byggt upp och investerat tungt i, de har en framtida ganska attraktiv potential /…/ för att uttrycka sig försiktigt”.

En fortsatt expansion förutsätter dock att fjärrvärmeföretagen även i framtiden har rimliga villkor. Inom fjärrvärmebranschen har det exempelvis varnats för att en statlig prisreglering av fjärrvärme skulle riskera att strypa utvecklingskraften och investeringsviljan.

Vid mötet i kommissionen mot oljeberoendet framhöll statsministern att konkurrensen i fjärrvärmebranschen har fungerat och att den positiva utvecklingen uppnåtts utan statlig reglering: ”Fjärrvärmesystemen har fungerat @ de har byggts ut, de har finansierats, de har accepterats lokalt och de har blivit väldigt framgångsrika affärer, utan att vi så att säga har lekt marknad i näten.” Statsministern avslutade med att konstatera: ”Då ska vi nog inte riva där det inte kliar.”

Jag vill fråga ministern:

Hur avser ministern att säkerställa fortsatta goda villkor för den svenska fjärrvärmens och kraftvärmens expansion?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-04-21 Anmäld: 2006-04-21 Besvarad: 2006-04-26 Svar anmält: 2006-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-26)