Fortsatta rättsövergrepp i Turkiet

Skriftlig fråga 2008/09:329 av Kerimo, Yilmaz (s)

Kerimo, Yilmaz (s)

den 1 december

Fråga

2008/09:329 Fortsatta rättsövergrepp i Turkiet

av Yilmaz Kerimo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Trakasserierna och hoten mot Mar Gabriel-klostret fortsätter med statens goda minne och med myndigheternas uppmuntran. Mar Gabriel-klostret har fått sin egendom konfiskerad av den turkiska staten.

Företrädarna för klostret har dragits inför rätta med falska anklagelser om ockupation av statlig mark. Jag var närvarande på den första rättegången den 19 november för att övervaka vad som sker. Trakasserierna fortsätter och för att försvåra fortsatt bevakning av rättegången har domstolen satt ut fortsatta rättegångsdagar till bland annat julafton den 24 december och nyårsafton den 31 december.

Biskopen trakasseras ännu mer och de kristnas situationen i Midyat är ohållbar.

Tryck från EU-länderna är oerhört viktigt om det ska gå att få Turkiet att göra rätt för sig och stoppa förföljelsen mot Mar Gabriel-klostret och dess invånare.

På en tidigare fråga från mig har utrikesministern svarat att han följer frågan. Jag tror det krävs mer än så.

Min förnyade fråga till utrikesminister Carl Bildt är:

Vilka initiativ avser ministern att ta för att sätta press på Turkiet att sätta stopp för förföljelsen av de kristna assyrier/syrianerna i Midyat?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-01 Anmäld: 2008-12-01 Besvarad: 2008-12-10 Svar anmält: 2008-12-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-10)