Fortsatta problem med Skenäsfärjan

Skriftlig fråga 2020/21:3063 av John Widegren (M)

John Widegren (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Under hösten 2020 hade undertecknad en interpellationsdebatt med infrastrukturminister Tomas Eneroth angående stora bekymmer i färjetrafiken med Skenäsfärjan i Östergötland.

Svaret var då att ministern såg allvarligt på problemet. Nu kommer signaler igen att det ofta är avbrott på trafiken och att människor tvingas till sex mils omväg för sin dagliga pendling. Vi är dessutom på väg in i en ny sommar med ökad trafik och skördetider för jordbruket, som flitigt trafikerar färjan. Det är inte rimligt att de här problemen får fortsätta.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att komma till rätta med problemen med Skenäsfärjan, och kan ministern redogöra för när en lösning blir aktuell?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-01 Överlämnad: 2021-06-01 Anmäld: 2021-06-02 Svarsdatum: 2021-06-09 Sista svarsdatum: 2021-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga