Fortsatta kränkningar av mänskliga rättigheter i Turkiet

Skriftlig fråga 2006/07:1419 av Kerimo, Yilmaz (s)

Kerimo, Yilmaz (s)

den 21 juni

Fråga

2006/07:1419 Fortsatta kränkningar av mänskliga rättigheter i Turkiet

av Yilmaz Kerimo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Återigen ser vi hur turkiska staten och domstolsväsendet kränker mänskliga rättigheter genom sin behandling av minoriteter och deras språk. På senare tid har ett flertal kurdiska politiker fått fängelsedomar för att de har gjort uttalanden på kurdiska. Nyligen blev Abdullah Demirbas, kommunalråd för stadsdelen Sur i staden Diyarbakir, av med sitt jobb och hela kommunfullmäktige upplöstes genom ett beslut av högsta domstolen. Hans brott är att han ville ha mångfald i kommunens språk och ville trycka kommunens information till sina medborgare i Diyarbakir på olika minoritetsspråk, såsom armeniska, kurdiska, assyrisk/syrianska etcetera. Återigen ser vi hur turkiska staten och domstolsväsendet kränker mänskliga rättigheter genom sin behandling av minoriteter och deras språk. På senare tid har ett flertal kurdiska politiker fått fängelsedomar för att de har gjort uttalanden på kurdiska eller förmedlat information på minoritetsspråk till sina medborgare. Det är ett allvarligt angrepp på demokratiska fri- och rättigheter och helt oacceptabelt i ett land som skrivit under Köpenhamnskriterierna.

Den turkiska statens och domstolsväsendets agerande är naturligtvis både rättsligt och demokratiskt helt oacceptabelt. Omvärlden måste trycka på Turkiet och visa stöd för de drabbade genom ett tydligt avståndstagande mot kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Turkiet.

Min fråga till utrikesministern är:

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att öka trycket på Turkiet att respektera de mänskliga rättigheterna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-06-21 Anmäld: 2007-06-21 Besvarad: 2007-06-28 Svar anmält: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-28)