Fortsatt stöd till Västerås flygplats

Skriftlig fråga 2005/06:1315 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 28 mars

Fråga 2005/06:1315 av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Fortsatt stöd till Västerås flygplats

En väl utvecklad infrastruktur är av strategisk betydelse för en regions och ett lands tillväxt och för dess utvecklingsmöjligheter. Inte minst är flygförbindelserna avgörande.

För Västmanland och Mälardalen är därför Västerås flygplats viktig. Flygplatsen, med ett betydande upptagningsområde, har bland annat en snabb förbindelse med Köpenhamn och där anslutande linjer.

Västerås flygplats hotas nu av två förslag från regeringen. Den nya flygskatt som föreslås införas riskerar att leda till att ett flygbolag, med 90 % av trafiken, lämnar flygplatsen. Den nya skatten tar inte hänsyn till miljöaspekterna hos olika flygplan. Om regeringen gör allvar av sitt förslag kommer hälften av flygplatsens anställda att förlora sina jobb. Därtill vill regeringen i den transportpolitiska propositionen dra in driftstödet till flygplatsen. Det senare bygger på en djupt felaktig syn, där det hävdas att det landvägen är nära till Stockholm. Emellertid är Stockholm ointressant. Det viktiga är att snabbt kunna ta sig till övriga Europa.

Sammantaget är det risk att Västmanland och Mälardalen får sämre förutsättningar för att utvecklas. Det är allvarligt eftersom det leder till sämre utveckling för hela landet.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Västmanland och Mälardalen kan utvecklas när förutsättningarna för Västerås flygplats drastiskt försämras, om regeringens förslag genomförs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-03-28 Anmäld: 2006-03-28 Besvarad: 2006-04-05 Svar anmält: 2006-04-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-05)