Fortsatt dispens för surströmming

Skriftlig fråga 2009/10:461 av Olander, Ronny (s)

Olander, Ronny (s)

den 1 februari

Fråga

2009/10:461 Fortsatt dispens för surströmming

av Ronny Olander (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Sedan några år tillbaka har Sverige och Finland dispens från EU:s förbud att fisk med halter av dioxin som överstiger gränsvärdet får säljas på marknaden. Skälet till dispensen är att strömming som fiskas i Östersjön, och som bland annat används för tillverkningen av surströmming, ibland har något högre halter dioxin än vad EU tillåter. Fiskeriverket har angett att det något överstiger EU:s regelverk från 2006. Dispensen löper ut den 31 januari 2011. För att dispensen ska förlängas måste den svenska regeringen ansöka om ett nytt specialtillstånd.

Surströmmingen är en del av den nationella identiteten och matkulturen. Dessutom fiskas den och tillverkas på orter i norra Sverige där den utgör en viktig del av företagandet och sysselsättningen. Därför finns det ett betydande intresse av att Sverige agerar på ett sådant sätt att ett nytt specialtillstånd att fiska strömming för surströmmingstillverkning kan ges av EU. Bland annat är det viktigt att Sverige framgångsrikt kan lokalisera och minska de utsläppskällor som sprider dioxin i Östersjön.

Mot denna bakgrund är min fråga till jordbruksministern:

Vilka initiativ är jordbruksministern beredd att ta i syfte att Sverige kan få ett förlängt specialtillstånd för fiske, tillverkning och försäljning av surströmming efter den 31 januari 2011?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-02-01 Anmäld: 2010-02-02 Besvarad: 2010-02-10 Svar anmält: 2010-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-10)