Fortsatt biodrift av busstrafiken

Skriftlig fråga 2016/17:971 av Lars-Axel Nordell (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Sverige har av EU fått godkännande att ha ett skatteundantag för biodrivmedel till och med år 2018. Jag vet att regeringen arbetar för att detta undantag ska förlängas.

Sverige behöver en plan för hur vi ska hantera situationen om fortsatt undantag inte beviljas. Kvotplikt nämns ofta i detta sammanhang. Kvotplikt svarar emellertid inte på frågan hur vi ska bevara, och helst öka, andelen biobränslen inom busstrafiken.

Drygt 75 procent av bussarna i Sverige går i dag på förnybara drivmedel, till allra största delen biodrivmedel.

Risken är att när skattebefrielsen försvinner så tvingas bussarna av ekonomiska skäl gå över till minsta lagstadgade inblandning av biobränslen, vilket vore en förlust för klimatet. Det behövs därför en specifik strategi för att stärka biodrivmedlens roll för bussar och andra tunga fordon från och med år 2019.

Jag vill därför fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

Vad avser statsrådet att göra för att andelen biodrivmedel i driften av bussar och andra tunga fordon ska öka?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-02 Överlämnad: 2017-03-03 Anmäld: 2017-03-14 Svarsdatum: 2017-03-15 Sista svarsdatum: 2017-03-15
Svar på skriftlig fråga