Förtrycket av kvinnor i Iran

Skriftlig fråga 2018/19:895 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Irans utrikesminister Javad Zarif kommer att besöka Stockholm den 20–21 augusti och träffar då utrikesminister Margot Wallström. Iran är ett land där kvinnors politiska, ekonomiska, kulturella och individuella rättigheter förtycks.

Tvånget att bära slöja är ett exempel. Ministeriet för högre utbildning kräver att alla universitet ska ha policyer för hantering av studenter som bryter mot slöjtvånget.

Kvinnor i Iran har svårt att försörja sig och det saknas lagar som säkrar deras situation på arbetsmarknaden. Kvinnorna är tvungna att acceptera jobb med dåliga villkor till mycket låga löner.

I praktiken betraktas kvinnor inte som människor med individuella rättigheter utan marginaliseras i lagstiftningen, som betonar deras värde endast som hustrur och mödrar vars skyldighet är att föda och uppfostra barn.

Därför vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström följande:

Tänker utrikesministern ta upp frågan om kvinnors rättigheter med Irans utrikesminister?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-16 Överlämnad: 2019-08-19 Anmäld: 2019-08-29 Svarsdatum: 2019-09-02 Sista svarsdatum: 2019-09-02
Svar på skriftlig fråga