Förtroendevaldas rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

Skriftlig fråga 2012/13:251 av Andersson, Johan (S)

Andersson, Johan (S)

den 16 januari

Fråga

2012/13:251 Förtroendevaldas rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

av Johan Andersson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I juni 2011 lämnade den särskilde utredaren Lars Dirke över utredningen SOU 2011:54 om förbättrade villkor för de som innehar politiska uppdrag och uppbär arbetslöshetsförsäkring.

Återigen har ett fall uppmärksammats i Östergötland där en förtroendevald tvingats avsäga sig de politiska uppdragen då vederbörande blivit arbetslös och då detta inte enligt nuvarande regelsystem är förenligt.

Med dagens system innebär det att alla medborgare inte har möjlighet att fullgöra arvoderade politiska uppdrag och samtidigt för resterande tid uppbära ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Min fråga till statsrådet Hillevi Engström är:

När kommer det en förändring av lagstiftningen, så att det ges möjlighet att fullgöra arvoderade förtroendeuppdrag kombinerat med att man uppbär arbetslöshetsersättning för resterande tid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-01-16 Anmäld: 2013-01-16 Besvarad: 2013-01-22 Svar anmält: 2013-01-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-22)